Det är fortfarande väldigt vanligt att man väljer att anordna en kyrklig begravning. Och det trots att det blir allt vanligare att man även anordnar borgerliga begravningar. Med kyrklig begravning menas att man håller en ceremoni enligt Svenska kyrkans riktlinjer, där det alltså ska ske inom ramarna för en gudstjänst.

Det till skillnad från en borgerlig ceremoni, där du själv får lite mer frihet i valen med hur ceremonin ska gå till och vad den ska innehålla och inte. Något som däremot är vanligt oavsett vilken typ av begravning det gäller är att man spelar upp någon form av musik.

Under en kyrklig begravningsceremoni och gudstjänst finns det ett krav på att man bland annat ska sjunga psalmsånger. Du kan däremot ofta också ges möjligheten att lägga in lite mer personliga inslag, som då att spela upp en viss låt eller sjunga något. Under en borgerlig begravning finns inget krav på specifika låtar eller sånger, utan där är det helt upp till dig att välja.

Dessa psalmer är vanliga

Gäller det en kyrklig begravning kan det vara så att trots kravet på vissa psalmsånger så har du möjligheten att utöver det själv välja vilka sånger som ska spelas upp eller som ni ska sjunga. Det finns mängder av alternativ att välja mellan där, beroende på du gillar och vad ni anser passar.

Men vilken psalmsång ska man då välja?

Nedan listar vi några av de vanligaste psalmsångerna på begravning:

  • Psalm 235 – härlig som en gudomskälla
  • Psalm 251 – var jag går i skogar, berg och dalar
  • Psalm 297 – härlig är jorden
  • Psalm 181 – nu är det morgon
  • Psalm 199 – den blomstertid nu kommer
  • Psalm 256 – var inte rädd