Musik är något som under väldigt många års tid ansetts som ett otroligt viktigt inslag under såväl begravningar som under begravningsceremonier och minnesstunder. Det inte bara som ett sätt att hylla den avlidne, utan det även som ett sätt för att bidra med en extra personlig och stämningsfull känsla för de nära anhöriga under sorgeakten.

Med musik kan man på ett fint och melodiskt sätt minnas den avlidne, få fram olika känslor och spegla den tid eller den relation som varit utan att behöva prata. Det kan för många vara en otrolig lättnad samtidigt som det känns fint och respektfullt mot den avlidne. Det sägs ofta att en bild säger mer än tusen ord, men det anser vi nog att även musik kan göra.

Hur ser trenderna ut idag?

Precis som med det mesta brukar det under olika perioder finnas olika trender. Detta gäller då även för begravningar. Trots att det än idag är väldigt vanligt att man spelar upp olika inslag och låtar som var populära redan för flera decennier sen kommer frågan om ”vilka musikinslag som är vanliga under begravning” variera med tiden.

Några av de trender som verkar vara aktuella än idag är att en hederlig, traditionsenlig begravnings-gudstjänst både inleds och avslutas med orgelmusik. Gäller den en kyrklig begravning ska man under ceremonin även se till att ha med inslag av psalmsång. Utöver det är det vanligt att man tar med inslag av solosång och körsång.

Närmare bestämt kan man se trender inom begravningsvärlden som tyder på att det blir allt vanligare att man vill spela upp låtar eller musik som på ett eller annat sätt har betytt något för den avlidne. Begravningstrenderna följer med andra ord samhällets övriga trender, där man mer och mer vill göra personliga val.