Har du en judisk släkting eller familjemedlem som nyligen avlidit? Då innebär det att du inom sinom tid kan komma att behöva planera och anordna en judisk begravning, alternativt att du kommer bli bjuden till en. Något som kan vara bra att ha koll på är vilken typ av musik man då brukar spela.

För faktum är att en judisk begravningsceremoni många gånger ser ut på ett helt annat sätt än vad en kyrklig eller borgerlig begravningsceremoni gör. Upplägget för den judiska begravningen följer judendomens riktlinjer, medan en kyrklig följer svenska kyrkans riktlinjer och en borgerlig begravning innebär lite mer flexibla val.

Det innebär också att valet att musik, låtar och sånger inför en begravning i Judendomens tecken även de ser andra ut. Faktum är att det till och med är rätt ovanligt att man överhuvudtaget spelar musik under en sådan ceremoni. Det till skillnad från hur vanorna och riktlinjerna ser ut inom Svenska kyrkan. Helt olika är det dock inte.

Musik är ovanligt under judisk begravning

I och med att det sällan förekommer musik under en judisk begravning, eller att man sjunger låtar eller sånger, behöver du som ska anordna en begravning för en avliden jude sällan bry dig särskilt mycket om detta. Psalmer är dock inslag som även under den judiska begravningen anses som traditionsenligt och viktigt.

Anledningen till att man under en judisk begravning sällan spelar just musik är för att man inom judendomen anser att andra ljudstycken passar bättre, så som psalmer. Det vill säga, under en judisk begravningsceremoni brukar man istället sjunga judiska psalmer och därefter hålla ett tal som berättar om de döda. Detta skapar tillräckligt starka känslor.